ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Στο Κέντρο Σκέψις & Λόγος του ψυχολόγου Μάριου Μικέ, που λειτουργεί στην περιοχή του Ζωγράφου, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία, αξιολογούμε, με τη χρήση ευαίσθητων διαγνωστικών εργαλείων, τα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε περιστατικού, ώστε να εφαρμόσουμε την καταλληλότερη θεραπεία και να θέσουμε τους σωστούς θεραπευτικούς στόχους.   


Στο Κέντρο Σκέψις & Λόγος, στην περιοχή του Ζωγράφου, παρέχονται διαγνωστικές, θεραπευτικές αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς: 
Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία


Μαθησιακές Δυσκολίες
Δυσλεξία
Αυτισμός


Ειδική Αγωγή
Αναπτυξιακές Διαταραχές